Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4490 | [b-c]=7630 | [c-d]=6800 | [d-a]=9000 | [b-d]=9480 | [a-c]=9430 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,370.74

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4490 | [b-c]=7630 | [c-d]=6800 | [d-a]=9000 | [b-d]=9480 | [a-c]=9430 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category