Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=3000 | [c-d]=3000 | [d-a]=3000 | [b-d]=4500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$267.88

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=3000 | [c-d]=3000 | [d-a]=3000 | [b-d]=4500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category