Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5300 | [b-c]=4000 | [c-d]=5300 | [d-a]=4000 | [b-d]=6000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Beige

$624.32

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5300 | [b-c]=4000 | [c-d]=5300 | [d-a]=4000 | [b-d]=6000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Beige

Custom Made Shade Sail

Category