Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4690 | [b-c]=3290 | [c-d]=4810 | [d-a]=3310 | [b-d]=5800 | [a-c]=5760 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$470.16

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4690 | [b-c]=3290 | [c-d]=4810 | [d-a]=3310 | [b-d]=5800 | [a-c]=5760 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category