Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2920 | [b-c]=2800 | [c-d]=2980 | [d-a]=2800 | [b-d]=4150 | [a-c]=3980 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$247.58

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2920 | [b-c]=2800 | [c-d]=2980 | [d-a]=2800 | [b-d]=4150 | [a-c]=3980 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category