Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3275 | [b-c]=3260 | [c-d]=3030 | [d-a]=2780 | [b-d]=4590 | [a-c]=4560 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$283.02

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3275 | [b-c]=3260 | [c-d]=3030 | [d-a]=2780 | [b-d]=4590 | [a-c]=4560 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category