Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=12000 | [b-c]=12000 | [c-d]=7000 | [d-a]=7000 | [b-d]=12000 | [a-c]=12000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$2,410.43

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=12000 | [b-c]=12000 | [c-d]=7000 | [d-a]=7000 | [b-d]=12000 | [a-c]=12000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category