Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2680 | [b-c]=3225 | [c-d]=2720 | [d-a]=3250 | [b-d]=4235 | [a-c]=4200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$262.22

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2680 | [b-c]=3225 | [c-d]=2720 | [d-a]=3250 | [b-d]=4235 | [a-c]=4200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category