Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2480 | [b-c]=3190 | [c-d]=2435 | [d-a]=3235 | [b-d]=4165 | [a-c]=3950 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$236.36

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2480 | [b-c]=3190 | [c-d]=2435 | [d-a]=3235 | [b-d]=4165 | [a-c]=3950 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category