Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3210 | [b-c]=2070 | [c-d]=3230 | [d-a]=2095 | [b-d]=3825 | [a-c]=3855 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$201.16

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3210 | [b-c]=2070 | [c-d]=3230 | [d-a]=2095 | [b-d]=3825 | [a-c]=3855 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category