Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3900 | [b-c]=2500 | [c-d]=3900 | [d-a]=2500 | [b-d]=4630 | [a-c]=4630 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$292.50

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3900 | [b-c]=2500 | [c-d]=3900 | [d-a]=2500 | [b-d]=4630 | [a-c]=4630 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category