Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=2600 | [c-d]=4300 | [d-a]=2700 | [b-d]=5024 | [a-c]=5077 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$302.85

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=2600 | [c-d]=4300 | [d-a]=2700 | [b-d]=5024 | [a-c]=5077 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category