Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3560 | [b-c]=2670 | [c-d]=4270 | [d-a]=2770 | [b-d]=5020 | [a-c]=4300 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$314.38

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3560 | [b-c]=2670 | [c-d]=4270 | [d-a]=2770 | [b-d]=5020 | [a-c]=4300 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category