Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=2720 | [c-d]=6000 | [d-a]=2650 | [b-d]=6600 | [a-c]=6600 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$483.26

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=2720 | [c-d]=6000 | [d-a]=2650 | [b-d]=6600 | [a-c]=6600 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category