Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=4500 | [c-d]=6500 | [d-a]=4500 | [b-d]=7910 | [a-c]=7910 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$877.50

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=4500 | [c-d]=6500 | [d-a]=4500 | [b-d]=7910 | [a-c]=7910 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category