Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2500 | [b-c]=5500 | [c-d]=2500 | [d-a]=5500 | [b-d]=5500 | [a-c]=2500 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$401.71

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2500 | [b-c]=5500 | [c-d]=2500 | [d-a]=5500 | [b-d]=5500 | [a-c]=2500 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category