Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4450 | [b-c]=4075 | [c-d]=4450 | [d-a]=4075 | [b-d]=6034 | [a-c]=6034 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$544.01

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4450 | [b-c]=4075 | [c-d]=4450 | [d-a]=4075 | [b-d]=6034 | [a-c]=6034 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category