Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5750 | [b-c]=1450 | [c-d]=5750 | [d-a]=1450 | [b-d]=5930 | [a-c]=5930 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$291.81

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5750 | [b-c]=1450 | [c-d]=5750 | [d-a]=1450 | [b-d]=5930 | [a-c]=5930 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category