Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2940 | [b-c]=2925 | [c-d]=2920 | [d-a]=2920 | [b-d]=4150 | [a-c]=4120 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$299.70

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2940 | [b-c]=2925 | [c-d]=2920 | [d-a]=2920 | [b-d]=4150 | [a-c]=4120 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category