Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3220 | [b-c]=2720 | [c-d]=3980 | [d-a]=2720 | [b-d]=4496 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : White

$339.36

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3220 | [b-c]=2720 | [c-d]=3980 | [d-a]=2720 | [b-d]=4496 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category