Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1520 | [b-c]=3570 | [c-d]=1450 | [d-a]=3570 | [b-d]=3730 | [a-c]=3730 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1520 | [b-c]=3570 | [c-d]=1450 | [d-a]=3570 | [b-d]=3730 | [a-c]=3730 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category