Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3630 | [b-c]=4950 | [c-d]=3980 | [d-a]=5190 | [b-d]=6480 | [a-c]=6280 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$577.50

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3630 | [b-c]=4950 | [c-d]=3980 | [d-a]=5190 | [b-d]=6480 | [a-c]=6280 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category