Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3450 | [b-c]=6160 | [c-d]=6250 | [d-a]=6740 | [b-d]=8180 | [a-c]=7680 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$1,066.13

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3450 | [b-c]=6160 | [c-d]=6250 | [d-a]=6740 | [b-d]=8180 | [a-c]=7680 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category