Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6200 | [b-c]=600 | [c-d]=6200 | [d-a]=600 | [b-d]=6229 | [a-c]=6229 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6200 | [b-c]=600 | [c-d]=6200 | [d-a]=600 | [b-d]=6229 | [a-c]=6229 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category