Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4410 | [b-c]=5210 | [c-d]=7120 | [d-a]=2110 | [b-d]=5290 | [a-c]=7830 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$639.62

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4410 | [b-c]=5210 | [c-d]=7120 | [d-a]=2110 | [b-d]=5290 | [a-c]=7830 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category