Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4850 | [b-c]=1100 | [c-d]=4050 | [d-a]=2840 | [b-d]=4550 | [a-c]=4973 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$294.55

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4850 | [b-c]=1100 | [c-d]=4050 | [d-a]=2840 | [b-d]=4550 | [a-c]=4973 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category