Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8534 | [b-c]=5892 | [c-d]=7213 | [d-a]=6223 | [b-d]=10414 | [a-c]=9347 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$1,648.04

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8534 | [b-c]=5892 | [c-d]=7213 | [d-a]=6223 | [b-d]=10414 | [a-c]=9347 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category