Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5600 | [b-c]=4010 | [c-d]=5700 | [d-a]=4020 | [b-d]=6900 | [a-c]=6970 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$793.87

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5600 | [b-c]=4010 | [c-d]=5700 | [d-a]=4020 | [b-d]=6900 | [a-c]=6970 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category