Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2545 | [b-c]=2970 | [c-d]=2550 | [d-a]=2960 | [b-d]=3870 | [a-c]=3940 |
  • Cloth Colour : Orange
  • Webbing Colour : Black

$264.31

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2545 | [b-c]=2970 | [c-d]=2550 | [d-a]=2960 | [b-d]=3870 | [a-c]=3940 |
  • Cloth Colour : Orange
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category