Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1910 | [b-c]=1140 | [c-d]=2340 | [d-a]=1140 | [b-d]=2350 | [a-c]=2480 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1910 | [b-c]=1140 | [c-d]=2340 | [d-a]=1140 | [b-d]=2350 | [a-c]=2480 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category