Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1870 | [b-c]=1490 | [c-d]=2420 | [d-a]=1150 | [b-d]=2650 | [a-c]=2320 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1870 | [b-c]=1490 | [c-d]=2420 | [d-a]=1150 | [b-d]=2650 | [a-c]=2320 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category