Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9080 | [b-c]=4730 | [c-d]=9080 | [d-a]=4300 | [b-d]=10140 | [a-c]=10120 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,229.54

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9080 | [b-c]=4730 | [c-d]=9080 | [d-a]=4300 | [b-d]=10140 | [a-c]=10120 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category