Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9080 | [b-c]=5500 | [c-d]=910 | [d-a]=5560 | [b-d]=6140 | [a-c]=6140 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$557.76

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9080 | [b-c]=5500 | [c-d]=910 | [d-a]=5560 | [b-d]=6140 | [a-c]=6140 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category