Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5400 | [b-c]=4800 | [c-d]=5400 | [d-a]=4800 | [b-d]=5800 | [a-c]=5800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$847.06

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5400 | [b-c]=4800 | [c-d]=5400 | [d-a]=4800 | [b-d]=5800 | [a-c]=5800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category