Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5440 | [b-c]=2380 | [c-d]=3840 | [d-a]=2950 | [b-d]=4240 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$375.91

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5440 | [b-c]=2380 | [c-d]=3840 | [d-a]=2950 | [b-d]=4240 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category