Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5900 | [b-c]=2000 | [c-d]=5900 | [d-a]=2000 | [b-d]=6230 | [a-c]=6230 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$413.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5900 | [b-c]=2000 | [c-d]=5900 | [d-a]=2000 | [b-d]=6230 | [a-c]=6230 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category