Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3200 | [b-c]=2200 | [c-d]=3200 | [d-a]=2200 | [b-d]=3880 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$246.40

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3200 | [b-c]=2200 | [c-d]=3200 | [d-a]=2200 | [b-d]=3880 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category