Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6210 | [b-c]=1620 | [c-d]=6210 | [d-a]=1600 | [b-d]=6418 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$349.93

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6210 | [b-c]=1620 | [c-d]=6210 | [d-a]=1600 | [b-d]=6418 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category