Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=6000 | [c-d]=6000 | [d-a]=6000 | [b-d]=7300 | [a-c]=7300 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,216.71

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=6000 | [c-d]=6000 | [d-a]=6000 | [b-d]=7300 | [a-c]=7300 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category