Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5760 | [b-c]=4830 | [c-d]=5870 | [d-a]=4790 | [b-d]=7440 | [a-c]=7290 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$978.49

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5760 | [b-c]=4830 | [c-d]=5870 | [d-a]=4790 | [b-d]=7440 | [a-c]=7290 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category