Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=5300 | [c-d]=5000 | [d-a]=5400 | [b-d]=3000 | [a-c]=4500 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$464.18

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=5300 | [c-d]=5000 | [d-a]=5400 | [b-d]=3000 | [a-c]=4500 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category