Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7000 | [b-c]=4500 | [c-d]=7000 | [d-a]=4500 | [b-d]=10000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$824.79

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7000 | [b-c]=4500 | [c-d]=7000 | [d-a]=4500 | [b-d]=10000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category