Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7000 | [b-c]=2000 | [c-d]=7000 | [d-a]=2000 | [b-d]=7600 | [a-c]=7600 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$482.87

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7000 | [b-c]=2000 | [c-d]=7000 | [d-a]=2000 | [b-d]=7600 | [a-c]=7600 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category