Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4200 | [b-c]=3500 | [c-d]=4200 | [d-a]=3500 | [b-d]=5500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$514.46

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4200 | [b-c]=3500 | [c-d]=4200 | [d-a]=3500 | [b-d]=5500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category