Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=4300 | [c-d]=4180 | [d-a]=1800 | [b-d]=4600 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : White

$391.41

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=4300 | [c-d]=4180 | [d-a]=1800 | [b-d]=4600 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category