Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2650 | [b-c]=1765 | [c-d]=1610 | [d-a]=2050 | [b-d]=2380 | [a-c]=3170 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2650 | [b-c]=1765 | [c-d]=1610 | [d-a]=2050 | [b-d]=2380 | [a-c]=3170 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category