Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3963 | [b-c]=3963 | [c-d]=3963 | [d-a]=3963 | [b-d]=5173 | [a-c]=5173 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$543.63

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3963 | [b-c]=3963 | [c-d]=3963 | [d-a]=3963 | [b-d]=5173 | [a-c]=5173 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category