Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8000 | [b-c]=4000 | [c-d]=8200 | [d-a]=4500 | [b-d]=9500 | [a-c]=9000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,198.52

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8000 | [b-c]=4000 | [c-d]=8200 | [d-a]=4500 | [b-d]=9500 | [a-c]=9000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category