Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3300 | [b-c]=1000 | [c-d]=3700 | [d-a]=2800 | [b-d]=2890 | [a-c]=3380 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3300 | [b-c]=1000 | [c-d]=3700 | [d-a]=2800 | [b-d]=2890 | [a-c]=3380 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category