Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4310 | [b-c]=6790 | [c-d]=3350 | [d-a]=5880 | [b-d]=7880 | [a-c]=6480 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$832.41

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4310 | [b-c]=6790 | [c-d]=3350 | [d-a]=5880 | [b-d]=7880 | [a-c]=6480 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category